• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

trafikk og parkering

TRAFIKK OG KJØRING I INDUSTRIPARKEN

Ved kjøring i industriparken og på offentlige veier, skal alltid veitrafikkloven følges! Følg skiltingen, og parker på oppmerkede plasser i industriparken. Fører må ha gyldig/korrekt sertifisering av kjøretøy som benyttes. Kjøretøyet skal være i forskriftsmessig stand, og egnet for formålet det skal benyttes til. Husk handsfree!!

PARKERING

Parkering skal skje på oppmerkede plasser. Besøkende henvises til parkering utenfor øvre port. På nedre område finnes parkering i Fjellhallen.