• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

til våre naboer

INDUSTRIVERNET
Industrivern er den enkelte bedrifts egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse, miljø og materielle verdier og er en del av det norske totalforsvaret. Som industrivernpliktig bedrift plikter Yara Glomfjord å organisere, utstyre og øve et industrivern som er best mulig tilpasset bedriftens risikoforhold og egenart. Oppgavene omfatter forebyggende og beredskapsmessige tiltak etter lover og forskrifter fra myndighetene. Yara’s hovedmål er å unngå skader og ulykker, motvirke helse- og miljøskade samt skade på materielle verdier.