• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

SIKKERTHETSOPPLÆRING

Sikkerhetsopplæring
Alle som skal arbeide i industriparken, enten som lærling, ansatt eller innleid arbeidskraft, skal ha gjennomført sikkerhetsopplæringen for å få adgangskort til industriparken og den enkelte bedrift. Adgangskortet skal alltid medbringes når du er inne på området. Adgangskort benyttes i rotasjonsgrindene. Alternativt kan en registrere seg manuelt inne i resepsjonen. Bilførere må bruke adgangskortet i kortleseren ved portene for å få grønt lys før de kan kjøre inn på området. Bilfører må forsikre seg om at passasjerer i bilen har nødvendig sikkerhetsopplæring og adgangskort
Havna og nedre område
Yaras nedre fabrikkområde innbefatter også havna, og er et ISPS- område. Internasjonale overenskomster pålegger spesielle regler for adkomsten hit. Alle ansatte skal ha et eget ID- kort. For å komme inn må kort benyttes i rotasjonsgrinda. Kortet skal også bæres synlig når en er inne på område.