• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Informasjon i nødsituasjoner

UMS...

… står for Unified Message System. Dersom det skjer for eksempel et gassutslipp, vil alle som befinner seg i Glomfjord – og en viss omkrets rundt – få melding på sin mobiltelefon. Også de som kjører inn i dette definerte området i løpet av 2 timer etter at alarmen har gått, vil få samme melding. Disse meldingene sendes ut fra 110-sentralen i Bodø etter beskjed fra oss her i industriparken. De vil inneholde informasjon om hva som har skjedd, og anbefalinger om hva innbyggerne skal gjøre i den aktuelle situasjonen. Når faren er over, sendes det ut ny melding.

Det kan for eksempel oppstå gasslekkasjer. Personalet skal da følge de oppsatte lokale nødprosedyrene som gjelder for gassalarm og møte på avtalt møteplass, der de vil få informasjon om hvordan de skal forholde seg. For de som bor og oppholder seg innen for varslet område er det viktig å holde seg innendørs, lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg hvis det varsles om gasslekkasje i industriparken.