• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

HMS og Vernetjenesten

HMS

For å kunne oppnå god HMS må det jobbes kontinuerlig med høyt fokus på helse, indre og ytre miljø og sikkerhet. For å nå målsettingen om å være best på HMS er det gitt regler som alle bedrifter, ansatte og besøkende må forholde seg til ved opphold, arbeid og besøk i Industriparken.

BEDRIFTSHELSE- TJENESTEN

Yaras bedriftshelsetjeneste ligger i samme bygg som kantina og resepsjonen. Der er det ansatt lege, sykepleier og helsesekretær.