• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Sikkerhet og beredskap

Sterkt fokus på sikkerhet
Det er sterk fokus på sikkerhet hos Yara Glomfjord. Faren for storulykker er i første rekke forbundet med Yaras produksjon av gjødsel, der det benyttes og oppbevares farlige stoffer. Systemer for prosessikring og nødavstenging vil gi beskjed om avvik og sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner. En rekke installasjoner vil begrense virkningen av eventuelle hendelser. Faktiske hendelser eller tilløp til slike rapporteres og granskes, slik at de kan unngås i framtiden.
Trafikk og parkering
Beredskapstropp
HMS og Vernetjenesten
Adgangskontroll
I en nødsituasjon
Sikkerhetsopplæring
Til våre naboer