• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

om oss

Litt om industriparken

Glomfjord Industripark eies av Yara International, og er det største industriområdet i Salten. Vi har moderne infrastruktur tilpasset de fleste typer virksomhet, og ledige lokaler for både industriell virksomhet, kontor- og møteaktivitet. 

Glomfjord Industripark er i dag vertskap for verdens ledende oppdrettsselskap Mowi, og for Yara, verdens ledende produsent av mineralgjødsel. Her finner vi også Norwegian Crystals, som produserer og eksporterer silisium-blokker – disse sages og selges som wafere til den internasjonale solcelleindustrien.

Glomfjord Industripark har også en omfattende tjenesteproduksjon, både innenfor elektro- automasjon-, rør- og mekanisk-disiplinene, samt engineering, fagopplæring, karriereveiledning, kurs og konferanse, etablererstøtte, renhold, kantine- og catering. 

Glomfjord Industripark har besøksadresse Ørnesveien 3 i Glomfjord, 140 kilometer fra Bodø sentrum og Bodø Lufthavn. Ta gjerne kontakt med oss, enten du ønsker å få mer informasjon, eller vil etablere virksomhet i vårt sterke fellesskap!

Vår stolte historie
Glomfjord har en lang industrihistorie som startet med kraftutbyggingen i 1915.
Glomfjord Industrimuseum
I Glomfjord sentrum - Haugvik - ligger et lite med innholdsrikt museum. Det er tidligere ansatte i Hydro og Yara som driver museet, og uten disse ildsjelene ville nok mange skatter gått tapt.

Kontaktpersoner i Glomfjord Industripark:

LEIF KRISTIANSEN
Parksjef, leder infrastruktur
leif.kristiansen@yara.com
+47 414 58 827
PER FRØSKELAND
Brann og beredskap
per.froskeland@yara.com
+47 414 58 834
PÅL EINAR OLSEN
Prosjekt/prosjektering
pal.einar@invis.no
+47 482 95 718
EDMUND ULSNÆS
Media/profilering
edmund@nynaring.no
+47 992 99 908