• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Meløy Utvikling - Glomfjord Industripark

Meløy Utvikling KF (MU) er Meløy kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling, og tilbyr tjenester til gründere og bedrifter som satser på vekst og utvikling. MU har lang erfaring fra utviklingsarbeid og etablererservice, og veileder i etablererfasen og i videre utvikling av bedriften. Vi tilbyr også mentorfunksjon/coaching, forretningsutvikling, utvikling bedriftsnettverk/klynger, koble mot utviklingsprogram/nettverk, koble inn FoU og finansiering og formidle industrilokaler/næringsareal.

Kontaktpersoner:
Stine Estensen
Daglig leder
Telefon: 93400473
Epost: stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

Meløy Utvikling KF
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord (Kompetansehuset Meløy i Glomfjord Industripark)
Postadresse: Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5, 8150 Ørnes 
Epost: post@mu.meloy.kommune.no
Telefon: 75 71 99 00