• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Meløy Utvikling

Meløy Utvikling KF (MU) er Meløy kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling, og tilbyr tjenester til gründere og bedrifter som satser på vekst og utvikling. MU har lang erfaring fra utviklingsarbeid og etablererservice, og veileder i etablererfasen og i videre utvikling av bedriften. Vi tilbyr også mentorfunksjon/coaching, forretningsutvikling, utvikling bedriftsnettverk/klynger, koble mot utviklingsprogram/nettverk, koble inn FoU og finansiering og formidle industrilokaler/næringsareal.

Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord 
Postadresse: Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5, 8150 Ørnes 
Epost: post@mu.meloy.kommune.no
Telefon: 75 71 99 00

Stine Estensen
Daglig leder
Telefon: 93400473
Epost: stine.estensen@mu.meloy.kommune.no