• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

KONTAKTPERSONER

Evelyn Nygård
Resepsjon og portvakt
evelyn@mbs-as.no
+47 757 19 900
LEIF KRISTIANSEN
Parksjef, all infrastruktur
leif.kristiansen@yara.com
+47 414 58 827
FINN NORDMO
Nyetablering og industriprosjekter
finn@mnu.no
+47 482 95 718
STINE ESTENSEN
Etablering, gründerstøtte
stine.estensen@mu.meloy.kommune.no
+47 934 00 473
PER FRØSKELAND
Brann og beredskap
per.froskeland@yara.com
+47 414 58 834
PÅL EINAR OLSEN
Prosjekt/prosjektering
pal.einar@invis.no
+47 482 95 718