• Telefon: +47 75 71 99 00
 • post@gip.no

Året er 1898. Og så mektig er den, Fykanfossen innerst i den trange Glomfjorden, at den kan høres på svært lang avstand. Det som nå skjer, skal for alltid endre den bittelille landbruksbygda Glomfjord… Det er daværende lensmann Tønset, og klokker Sivertsen, som skjønner det. Det imponerende fossefallet kan utnyttes, skape verdier! For 120 kroner kjøper de Fykanfossen med sjøtomt, og vil etablere mølle. Noen år senere selger de videre for 2.000 kroner – nå til Bodø’s kjente forretningsmann Ragnar Schjølberg. Han, og senere andre investorer, næringsutviklere og den norske stat, ser mulighetene for et nytt norsk industrieventyr. De neste tiårene forandres dermed Glomfjord totalt – fra bitteliten og isolert landbruksbygd til moderne industrisamfunn. Og oppturer skal avløses av nedturer. Men det var altså med den gode handelen til lensmannen og klokkeren, at industrieventyret i Glomfjord ble innledet i 1898. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs.
Utklipp: IndustriFolk, KraftTak og Ny Næring

 • Viktige årstall i Glomfjord’s industrihistorie:

  1898      Fykanfossen kjøpes av lensmann Tønset og klokker Sivertsen

  1912      Den svenske finansmannen og kraftpioneren Knut Tillberg kjøper Fykanvassdraget og gårdene Glomen og Haugvik fra Ragnar Schjølberg. Fallrettighetene skal brukes til kraft-produksjon for fremstilling av nitrogengjødsel. Stor etterspørsel etter sink i krigsindustrien gjør at det heller bygges sinksmelteverk.

  1918      Den norske stat overtar kraftanlegget, og Tillberg re-investerer pengene sine i det nye Glomfjord Smelteverk AS.

  1920      De to første aggregatene settes i drift på Fykan.

  1921      Driften av smelteverket stopper på grunn av dramatisk prisfall på sink. Stor arbeidsledighet.

  1922      Stortinget gir sysselsettingsmidler for å lage «framkomstvei for gående» langs Glomfjorden.

  1924      Staten kjøper smelteverket på tvangsauksjon. Norsk Hydro avslår tilbudet om å etablere fabrikk for å utnytte kraften.

  1926      Haugvik Smelteverk etableres, med britiske eiere. Produksjon av aluminium fra året etter.

  1940      NORDAG, som utviklet aluminium-produksjon for okkupasjonsmakten Tyskland, overtar anlegget. Store utvidelser.

  1941      Forsøk på bombing av kraftstasjonen og fabrikken 12. september

  1942      Vellykket, alliert sabotasjeaksjon mot Glomfjord kraftstasjon 21. september

  1943      Aluminium-produksjonen innstilles i oktober på grunn av råstoffmangel.

  1946      Stortinget bestemmer at Glomfjord-kraften skal overføres til jernverket i Mo i Rana. Tekniske problemer gjør at Norsk Hydro tilbys kraften, for å produsere nitrogen til industriell produksjon.

  1947      Styret i Norsk Hydro sier ja til tilbudet, og en 60-årig konsesjonsavtale vedtas i Stortinget 10. juli. I august begynner byggingen av               ammoniakkfabrikk.

  1949     Glomfjord Salpeterfabrikk settes i drift. Første last med ammoniakk til Herøya (Porsgrunn) skipes ut 22. juli.

  1953      Tungtvannsanlegget settes i drift høsten 1953   Tungtvann ble brukt i kjernereaktorer og i forskningsarbeid.

  1955      Fullgjødselfabrikken med pakkeriet settes i ordinær drift i oktober.

  1955      Neverdalsåga kraftstasjon startes på høsten, og Sundsfjord kraftverk to år senere.

  1962      Stadige kapasitetsutvidelser i en tiårsperiode, blant annet ny syrefabrikk.

  1983      Meløy kommune overtar samfunnsansvaret i Glomfjord, og det innføres eiendomsskatt på verker og bruk.

  1985      MOWI i Bergen etablerer forsøksanlegg for laksesmolt på øvre område i industriparken.

 • 1986      Verdens største underjordiske lager for flytende ammoniakk settes i ordinær drift.

  1992      Kriseår for gjødselbransjen, etter flere år med negativ utvikling. Hydro Agri Glomfjord etablerer Meløy Næringsutvikling AS, sammen med Meløy kommune

  1993      Ammoniakkfabrikken stenges dørene 1. februar, og 100 arbeidsplasser forsvinner. Stor omstillingsprosess.

  1994      Hydro Agri starter produksjon av renset kalksalpeter (calcinit).

  1994      Gründer Alf Bjørseth etablerer ScanWafer, som produserer de første solcelle-waferne i Glomfjord. Selges til Renewable Energy Corporation (REC) i 2003.

  2000      Omfattende omorganisering i Hydro Agri, med etablering av Hydro Produksjonspartner Nord og Hydro Glomfjord Industripartner.

  2002      Meløy BedriftsService AS etableres i Glomfjord, og med Bodø Industri, Hydro Agri, REC og Marine Harvest som eiere. Selskapet skal selge ulike tjenester, for eksempel kantinedrift, opplæringskontor og varetransport, til de andre bedriftene på industriområdet.

 • 2003    Hydro Agri Glomfjord oppretter eget driftsavsnitt for det som fra nå kalles Glomfjord Industripark.

  2004      Wenche Olsen (f. 1967) blir første kvinnelige fabrikksjef hos Hydro Agri. Hun etterfølger Jan-Petter Fossum, og etter henne har Pål Hestad, Jyri Rantanen, Arve Jordal og Øyvind Jenssen (nåværende) sittet i samme stol. 

  2004      Norsk Hydro 25. mars selger sin landbruksdivisjon Agri, og det nye og børsnoterte selskapet får navnet Yara.

  2005      REC bygger ut multiwafer-fabrikken (tidligere ScanWafer) for om lag 600 millioner kroner.

  2006      Industrivisualisering AS blir etablert. Hydro Produksjonspartner-ingeniør Bjørn-Wiggo Eriksen er gründer, og fra lokaler i industriparken bygges virksomheten de neste årene til å ha over 10 ansatte.

  2006      Yara Glomfjord river ‘siste rest’ av bygningsmassen som utgjorde den tidligere ammoniakkfabrikken – den som ble stengt 13 år tidligere. Kompressorhallen er fjernet på senhøsten. Noen år senere rives ‘Omformeren’ og ‘Viadukten’.

 • 2007      REC vedtar og starter utbygging av monowafer-fabrikk med utgangspunkt i REC SiTech (tidligere SiNor).              

  2008      Hydro Produksjonspartner selges til det tyske konsernet Bilfinger Berger, og blir del av BIS Production Partner.

  2008      Yara Glomfjord investerer om lag 100 millioner kroner i ombygging av fullgjødselfabrikken. Hensikt: større fleksibilitet i bruken av fosfat-råstoff.

  2009      Glomfjord-bedriften Terje Halsan AS blir tildelt næringsprisen fra Meløy kommune. Kristen Halsan har videreført og ekspandert virksomheten etter sin far Terje.

  2009      Internasjonal finanskrise. Ikke dramatiske konsekvenser for Glomfjord Industripark, men dette er året da PQ Norge Silicates innstiller driften av råglassfabrikken.

  2010      REC SiTech extension står ferdig. Med overskridelser er sluttregningen på 1,8 milliarder kroner.

  2010      Innvielse av den nye slurryfabrikken, som er bygget av Bodø-Gruppen og driftes av SiC Processing. 170 søkte jobb under hovedutlysningen av stillinger.

  2011      REC Wafer stenger multi-fabrikken i tre måneder på sommeren, på grunn av overproduksjon i verdensmarkedet. Produksjonen kommer aldri i gang igjen, og REC Wafer vedtar også nedleggelse i Narvik og av de eldste fabrikkene på Herøya.

  2011      Marine Harvest sluttfører sin om- og utbygging for om lag 100 millioner kroner. Nå hentes ferskvann gjennom en dobbel, undervanns rørgate fra Statkraft’s Glomfjord Kraftverk på Fykan.

  2011      Selskapet Scan Crucible, som skulle produsere kvartskrukker (digler for smeltet silisium) for REC og andre aktører, slås konkurs.

  2011      Containerhavna i Glomfjord tas i bruk, med Meløy Havnebygg AS som operatør, og Yara Glomfjord som kunde.

  2012      I mars annonserer REC Wafer at også mono-fabrikken må stenges, og produksjonen avsluttes i juni. Spinoff-bedriftene SiC Processing og Si Pro må også legge ned, og i alt mister Glomfjord Industripark nær 500 arbeidsplasser. Det beregnes at Meløy totalt mister omlag 650.

 • 2012      På sensommeren får Meløy status som omstillingskommune, og 100 millioner kroner stilles til rådighet av staten, Nordland Fylkeskommune og Meløy kommune for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser.

  2012      ToCircle etablerer seg i Glomfjord Industripark, og blir den første omstillingssatsingen til Meløy kommune.

  2012      Yara Glomfjord vedtar og igangsetter en omfattende renovering av sin flere hundre meter lange kai og kaifront. Investeringen blir på om lag 100 millioner kroner. Selskapet investerer de neste årene langt over 1 milliard kroner i ulike forbedrings- og vedlikeholdsprosjekter.

 • 2013      Selskapet Norwegian Crystals (NC) kjøper den tidligere monowafer-fabrikken og gjenopptar produksjon av silisium-ingoter som sages til wafere hos utenlandske underleverandører. Bak NC står blant andre Reidar Langmo, tidligere direktør i Meløy Næringsutvikling AS og med-gründer bak tidligere ScanWafer.

  2013      Bilfinger (tidligere BIS Production Partner og Hydro Production Partner) innleder sin flytting ut av de gamle verkstedbygningene og inn i lokalene etter REC Wafer Multi, som Bilfinger kjøpte dette året.

 • 2016      Kompetansehuset Meløy åpnes offisielt av ordfører Sigurd Stormo (Ap). I ‘Schalthuset’, som nå eies av Meløy BedriftService, har man samlet seks ulike aktører som jobber med kurs, kompetanse, rådgivning og tjenestesalg.

  2016      Glomfjord Hydrogen AS etableres i juni, og med Hydro-veteranen Finn Nordmo som daglig leder. Selskapet eies ved etableringen av Meløy Energi AS, Nel ASA, Greenstat AS og Meløy Næringsutvikling.

 • 2017      Yara kjøper bygget etter resirk-bedriften Si Pro fra MNU Meløy Eiendom AS, og tar det i bruk til innkjøpsavdeling og lager.

  2017      Polarplast AS etablerer seg i Glomfjord. Bedriften har hovedbase på Inndyr i Gildeskål, og fra nå avdeling i de gamle verkstedene i industriparken.

  2018      Glomfjord-bedriften Norwegian Crystals AS blir tildelt næringsprisen fra Meløy kommune. Bedriften har på dette tidspunktet om lag 100 ansatte.

 • 2019      Det seks-årige omstillingsprogrammet i Meløy er avsluttet. Samlet er det skapt om lag 315 nye arbeidsplasser.