• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no
desember 19, 2019

Blir Norges største

Spennende førjulsnyheter fra SINTEF Norlab i Glomfjord Industripark! Ja, for dette er det nye navnet når selskapene SINTEF Molab og Kystlab AS denne uken offentliggjorde sin fusjon fra kommende årsskifte. SINTEF Norlab blir med dette Norges største laboratorieselskap, med naturlig tyngdepunkt i Mo Industripark. Avdelingen i Glomfjord, som ledes av Marianne Johansen, blir også en viktig brikke i satsingen.

 

Les artikkel fra Mo Industripark.

 

Pressemelding

GLOMFJORD INN I NORGES STØRSTE LABORATORIE-SELSKAP

 

Laboratoriet i Glomfjord blir fra årsskiftet en del av Norges største laboratorieselskap. Da fusjonerer SINTEF Molab AS og Kystlab AS. Virksomheten i Glomfjord videreføres.  

 

–           Gjennom SINTEF Molab har vi i Glomfjord lenge vært en aktør i det norske markedet. Fra nyttår blir vi en del av SINTEF Norlab. Vi får nye kolleger. Vi får større muskler og vi skal vinne nye markedsandeler. Dette blir spennende, sier Marianne Johansen.

 

Dagens virksomhet i Glomfjord forblir uberørt. Alle beholder jobben og oppgavene blir langt på vei det samme. Men målet med det nye selskapet er å tilføre både Glomfjord og de øvrige delene av det nyfusjonerte selskapet enda flere kunder.

 

Virksomheten i Glomfjord skal ledes av Marianne Johansen, mens Eigil Dåbakk blir administrerende direktør for det nye selskapet.

 

– Vi slår oss ikke sammen fordi vi må, men fordi vi vil og fordi vi med det vil bli en bedre leverandør og samarbeidspartner for våre kunder i industrien og innen annen privat og offentlig virksomhet over hele landet, sier administrerende direktør Eigil Dåbakk i nyfusjonerte SINTEF Norlab

 

Laboratoriene er inne i store endringsprosesser. SINTEF Norlab skal være i front i dette arbeidet ved å være:

  • Ledende i overgangen fra å drive tradisjonell laboratorievirksomhet til å bli en leverandør med integrerte grensesnitt med kunder gjennom digitale løsninger. Testing og analyser skal i større grad løses der kunden er.
  • Bistå kundene i arbeidet med det grønne skiftet og å nå FNs bærekraftsmål. Levere spisset kompetanse knyttet til miljøovervåkning.
  • Ta aktiv del i nasjonale prosjekt knyttet til teknologi og miljøovervåkning og bidra til at Norge kan ta en internasjonalt ledende rolle på feltet.

 

Med 110 ansatte blir SINTEF Norlab landets største laboratorieselskap. 

 

Laboratorienæringen er sterkt teknologi- og innovasjonsdrevet. SINTEF Norlab skal levere trygge, enkle og digitaliserte løsninger.

 

SINTEF Molab har en sterk posisjon blant industrikunder, mens Kystlab har en solid posisjon innenfor akvakultur. Det nyfusjonerte selskapet får kunder fra et bredt spekter av bransjer; landbasert industri, offentlig sektor, bygg og anlegg, olje og gass samt havbruksnæringen. Havrommet er pekt ut som et vekstområde for framtiden.

 

Fakta om SINTEF Molab

• En av Norges største laboratoriebedrifter innenfor miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. Selskapet tilbyr et bredt spekter av analyser og tekniske tjenester, i tillegg til prøvetaking og rådgivning.

• Hovedkontor i Mo i Rana og er i tillegg lokalisert i Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. Selskapet betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge.

• 70 ansatte og en omsetning på 86 millioner kroner i 2018.

 

Fakta om Kystlab AS

• Kystlab AS utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen trygg mat og miljørettet helsevern.

• Hovedkontor i Namsos, og er i tillegg lokalisert i Frøya-Hitra, Kristiansund, Surnadal, Molde, Søre Sunnmøre, Fosen, Brønnøysund og Mosjøen

• 42 ansatte og en omsetning på 47 millioner kroner i 2018.