• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Yara

Yara er blant verdens ledende produsenter av mineralgjødsel, og produserer i Glomfjord om lag 900.000 tonn NPK-gjødsel og kalksalpeter hvert år. Glomfjord-fabrikken er Meløy-regionens største, private arbeidsplass med om lag 190 ansatte, og ledes av fabrikksjef Øyvind Jenssen.

E-post: yara@yara.no

Telefon: +47 75 71 91 00

Leif Kristiansen
Tlf. 415 58 827
leif.kristiansen@yara.com

Øyvind Jenssen
Tlf. 416 40 822
oivind.jenssen@@yara.com