• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

SINTEF Molab AS - Glomfjord Industripark

SINTEF Molab AS
Postboks 125, 8161 Glomfjord
Besøksadresse: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord

Mail: info@sintefmolab.no

Vi utfører i hovedsak uorganiske analyser, først og fremst bestemmelse av parameter i mineralgjødsel, kalksalpeter og råstoff. Her analyserer også kjelvannsprøver og utslippsprøver.

Kontaktpersoner:
Marianne Johansen
Gruppeleder Glomfjord, Industri og Kjemi
Telefon: 95073513
Mail: marianne.johansen@sintefmolab.no

Terje Kolberg
Laboratorietekniker, Industri og Kjemi
Telefon: 91799090
Mail: terje.kolberg@sintefmolab.no