• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Sintef Molab AS

Vi utfører i hovedsak uorganiske analyser, først og fremst bestemmelse av parameter i mineralgjødsel, kalksalpeter og råstoff. Her analyserer også kjelvannsprøver og utslippsprøver.

Postboks 125, 8161 Glomfjord
Besøksadresse: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
E-post: info@sintefmolab.no

Terje Kolberg
Laboratorietekniker, Industri og Kjemi
Tlf. 917 99 090
E-post: terje.kolberg@sintefmolab.no

Marianne Johansen
Gruppeleder Glomfjord, Industri og Kjemi
Tlf. 950 73 513
E-post: marianne.johansen@sintefmolab.no