• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Opplæringskontoret

Opplæringskontoret i Meløy er et flerfaglig opplæringskontor, og har lokaler i Glomfjord Industripark. Vi administrerer til enhver tid om lag 80 løpende lærekontrakter, og samarbeider med over 30 offentlige og private virksomheter i Meløy og Rødøy.

Bente Christensen
Tlf. 952 87 566

Besøksadresse:
Kompetansehuset Meløy

Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
E-Mail: postok@mbs-as.no

Thomas Maruhn
Tlf. 930 06 114