• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

MOWI - Glomfjord Industripark

Norges største oppdrettsselskap
Siden de første menneskene bosatte seg i Norge, har fisk vært viktig for å sikre mat, handel og bosetting langs norskekysten. Kloke hoder, pågangsmot og teknologisk nyskaping gjorde det etter hvert mulig å drive oppdrett av den ville fisken. Havbruksnæringen har på førti år gått fra en liten attåtnæring til en av Norges viktigste eksportnæringer. Vi bidrar til lokal verdiskaping i kyst-Norge ved å produsere og levere fersk, sunn og god mat til hele verden. Siden starten i 1964, har Mowi gått fra en liten gründerbedrift til verdens ledende oppdrettsselskap. Vi har hele produksjonen fra rognkornet til middagen settes på bordet i Japan. Gjennom vår satsing på forskning utvikler Mowi fremtidens løsninger for fiskeoppdrett og er en viktig pådriver for innovasjon både i Norge og internasjonalt.