• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Mowi

Mowi ASA er verdens største oppdrettsselskap for laks, og i Glomfjord driver konsernet sitt desidert største smoltanlegg i Region Nord i Norge. Her produseres smolt som leveres til selskapets sjøanlegg fra Trøndelag til Nord-Troms. Anlegget har 20 ansatte, og daglig leder er Rose-Lill Olsen.

Det var høsten 1985 at bergenske MOWI etablerte forsøksanlegg for laksesmolt på øvre område i Glomfjord Industripark. Året etter ble det investert 50 millioner kroner for å bygge Norges største smoltanlegg, og etter eiere som norske Hydro Seafood og deretter nederlandske Nutreco, drives anlegget siden 2003 av Marine Harvest…som fra årsskiftet 2018-19 heter Mowi. Konsernet er verdens største produsent av atlantisk laks, og produserer en firedel av verdens oppdrettslaks.

Mowi Norway AS, avdeling Glomfjord

Postadresse:  Postboks 7, 8160 GLOMFJORD 

E-post: Rose-lill.olsen@mowi.com

Rose-Lill Olsen
Daglig Leder
Telefon: 905 29 755
E-post: Rose-lill.olsen@mowi.com

Svante Brun
Driftsleder
Telefon: 918 70 621
E-post: Svante.brun@mowi.com

Bjørn Magne Johansen
Teknisk Leder
Telefon: 959 15 444
E-post: Bjorn.magne.johansen@mowi.com