• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Kompetansehuset Meløy

AKTØRER I KOMPETANSEHUSET MELØY

Opus Meløy
Leverandør av videregående opplæring til voksne.
Del av Kompetansenettverk i Salten (KNEIS).
Prosjekter (lokale, regionale, nasjonale, internasjonale)


Meløy Næringsforum
Bindeledd til næringslivet. Viktig i behovsavklaring utdanningstiltak. Samarbeidspart i utviklingsprosjekt. Arrangør av kortere kurs, temamøter og konferanser.


Studiesenteret.no
Studiesenterfunksjon for fagskole og høyere utdanning - Nasjonalt nettverk - Megler og leverandør av distribuerte tilbudKarrieresenteret Salten
Yrkes- og utdanningsveiledning for voksne. Rettsavklaring i forhold til rett til videregående opplæring. Melding av opplæringsbehov i «Vigo»


Meløy Utvikling
Meløy Utvikling KF administrerer Meløy kommunes omstillingsprogram. Målet med programmet er å sikre et bærekraftig Meløy for fremtiden der bredden i næringsgrunnlaget utnyttes og videreutvikles på næringslivets premisser.
Simonsson & Widerberg
De hjelper deg med å forbedre prosessene - med fokus på verdistrømmene og med respekt for mennesket. De gjør det med implementering av Lean metoder og coaching i Lean lederskap.

Meløy bedriftsService AS
En felles administrasjon og koordinator av tjenester for næringslivet og private i regionen. De utfører tjenester og løpende oppgaver på en pålitelig og kostnadseffektiv måte, som utføres raskt og effektivt til det beste for deres kunder, ansatte og eiere.
Ny Næring
Ny Næring AS profilerer næringslivet i Meløy, Gildeskål og Rødøy. Selskapet ble etablert høsten 2018 og har i dag tre ansatte. Bedriftens hovedprodukt er månedsbladet Ny Næring.