• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Kompetansehuset Meløy - Glomfjord Industripark

I Kompetansehuset Meløy finner du følgende aktører:

Opus Meløy
Leverandør av videregående opplæring til voksne Del av Kompetansenettverk i Salten (KNEIS) Prosjekter (lokale, regionale, nasjonale, internasjonale)
Oppfølgingstjenesten
Tjeneste for ungdom som er i fare for å droppe ut av videregående opplæring eller har droppet ut. Telefon: 908 20 077 Webside: Oppfølgingstjenesten Meløy Epost: monica.jane.rosting@vgs.nfk.no
Karrieresenter Salten, avd. Meløy
Karriereveiledning mandager 08:00-15:30 Yrkes- og utdanningsveiledning for voksne. Rettsavklaring i forhold til rett til videregående opplæring. Melding av opplæringsbehov i «Vigo» Systemarbeid i forhold til grunnskolen og samarbeid grunnskole/videregående skole.
Meløy bedriftsService AS
Meløy Næringsforum
Simonsson & Widerberg Lean Consulting AS
Vi hjelper deg med å forbedre prosessene - med fokus på verdistrømmene og med respekt for mennesket Vi gjør det med implementering av Lean metoder og coaching i Lean lederskap.