• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

HIAF

Fagforeningen Haugvik Industriarbeiderforening (HIAF) ble etablert i 1913, og er delt i Klubb Yara og Klubb Bilfinger. Foreningen er samtidig Avdeling 69 under det nasjonale fagforbundet IndustriEnergi. HIAF har i dag om lag 470 medlemmer, der om lag en femdel er kvinner. Fagforeningen har kontor i administrasjonsbygget til Yara Glomfjord.

HIAF – Haugvik
industriarbeiderforening
Postboks 5 8161 Glomfjord

Eva Safrine Aspvik
Leder
Tlf. 990 00 858
E-post: eva.aspvik@yara.com 

Anna Elisabeth Kristiansen
Nestleder
Tlf. 941 60 517

HESTØYA