• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Glomfjord Industripark

Glomfjord Industripark drifter og vedlikeholder infrastrukturen i næringsparken, og som har et titalls viktige kunder blant andre virksomheter i industriparken. Viktig infrastruktur er kraftforsyning, kjølevann, beredskap, veier, adgangskontroll, damp, trykkluft og eiendomsforvaltning.

Glomfjord Industripark
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
E-post: leif.kristiansen@yara.com

Leif Kristiansen
Avdelingsleder
Epost:
leif.kristiansen@yara.com
Tlf. 41458827