• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

Bilfinger - Glomfjord Industripark

Bilfinger Industrial Services Norway AS, Glomfjord

Postadresse:  Postboks 31, 8161 Glomfjord
Mail: glomfjordmail.is.no@bilfinger.com

Med fokus på fremtidsnæringer
Vår avdeling i Glomfjord dekker hele spekteret av tjenester til privat, industri, offentlig virksomhet og næringsliv i Nord-Norge

Kontaktpersoner:
Fred Inge Kristensen
Daglig Leder
Telefon: 482 23 124 / 03247
Mail: fred.inge.kristensen@bilfinger.com